Τηλέφωνο για κρατήσεις

23410 24651Τηλ. 23410 24651 - 25ης Μαρτίου 22, Κιλκίς